Křetín

Obec Křetín

První písemná zmínka o obci byla údajně z roku 1043. Později bylo zjištěno, že se jedná o padělek z 13. století a skutečná první písemná zmínka je z roku 1308.
Zemani z Křetína nechali pravděpodobně ve 14. století zbudovat v obci tvrz, která stála proti kostelu a byla obehnána příkopem, kterým protékala říčka. Koncem 16. století přebudoval tehdejší majitel panství Jetřich Vojenický z Vojenic tvrz v nevelký renesanční zámek, rozšířený počátkem 17.století o zámeckou kapli. Roku 1852 zámek vyhořel a jeho tehdejší majitelé Desfours-Walderode zámek neobnovili a nechali ho přestavět jen na sídlo hospodářské správy panství.
V sousedství této starší budovy nechali vybudovat roku 1861 nový pseudoklasicistní zámek. Kolem zřídili park se dvěma rybníky.Tento zámek tedy nevznikl přestavbou středověké tvrze, ani v pozdějšího renesančního zámku, jak je někdy uváděno. V současné době je zámek zmodernizován a sídlí v něm Dětská ozdravovna, která využívá i rozsáhlý park.

 

Přehrada Křetínka


 

Nalézá se západně od města Letovice při silnici vedoucí do Křetína.
Údolní nádrž na říčce Křetínce byla budována v letech 1972 – 1976 a do provozu předána v roce 1978. Hlavním posláním tohoto vodního díla je vyrovnávání toku řeky Svitavy. Přehrada je dále využívána pro rekreaci, rybolov a vodní sporty. Na jejích březích je zakázáno stanování, kempování a rozdělávání ohňů. Výjimka z tohoto zákazu platí pro rekreační zařízení „Svitavice“. Parametry nádrže: délka: 4,7 km, největší šířka: 397 m , největší hloubka: 27,3 m , zatopená plocha: 105 ha.Fotogalerie pana Františka Továrka z doby stavby přehrady