Vítejte na našem webu

Nejstarší historická zpráva o obci Sulíkov je z roku 1374, kdy obec je připojena ke Kunštátskému panství, ke kterému v této době patřily vesnice Rudka, Petrov, Makov, Rozsíčka, Ústup a podíly na Zbraslavi, Touboři, Sychotíně a Rozseči. S existencí Kunštátského panství je Sulíkov vzpomínán i nadále, kdy je celé panství darováno majitelem Heraltem z Kunštátu manželce Jitce a nakonec děděno v roce 1406 syny Jiřím a Heraltem. Název Sulíkov je odvozen po zakladateli osady Sulislavovi. Jména Sulek, Sulik, Sulco se nacházejí v "půhonných knihách a deskách zemských". Jiný pramen uvádí odvození jména od původního názvu osady Sulkův dvůr. Roku 1866 je zbořen na návrší "Povětrňák" velký povětrný mlýn, ve kterém se mlelo obilí a řezaly se klády.

První zmínky o osadě Vřesice (dříve Břesice či Březice) jsou ze XVI.stol.(1521), kdy osada náležela pánům z Lomnice a byla součástí Letovského panství. Svůj název má zřejmě od vřesu. Zástavba je volná V roce 1524 je osada prodána Janem a Jiřím z Lomnice panu Krištofovi z Boskovic na Třebové a ten ji roku 1531 odstupuje Pavlovi z Vojenic a tím Vřesice přecházejí ke Křetínskému panství. U rodu Vojenických zůstává osada až do roku 1618, kdy veškerý majetek přechází do správy Fridricha Kaltenhofa z Malejova za účast v povstání proti Ferdinandu II. Po smrti Fridricha Kaltenhofa je jeho majetek vydražen a následně r. 1623 prodán Šimonovi Kratzerovi ze Schônsberka jenž byl radou a přísedícím Zemského soudu. V roce 1629 je majetek prodán Otovi Melandrovi ze Schwarzenthalu a jeho manželce Sabině. K majetku tehdy náležela i obec Vranová, Křetín, Veselka, Dolní, Horní i Prostřední Poříčí, Bohuňov, Studlov a Bradleny. Vřesice i nadále patří ke Křetínskému panství, které několikrát mění majitele. Roku 1656 je to Maria Alžběta Egrtová (šlechtična z Grúnberkova), dále říšský rada Jan Walderode z Eckhausu. Rod Walderodů je brzy povýšen na rod hraběcí a drží Křetínské panství až do začátků našeho století. Břesice patří k farní osadě do Křetína. U Břesic se dolovala železná ruda /hnědel/. K osadě patří bývalý hostinec "Hukovna", kde byla i hrnčířská dílna.

Do roku 1867 tvoří Sulíkov jednu katastrální obec s Petrovem a Rozsíčkou. V roce 1923 je Sulíkov farností, patří k soudnímu okresu Kunštát, politické správě Boskovice, župě Brno, země Moravská. V roce 1948 byl vydán zákon o krajském zřízení a od 1.2.1949 byly zrušeny „země“ a zřízeny kraje a následně se vymezily obvody krajů a okresů. Vřesice jsou do roku 1956 součástí obce Křetín a jsou samosprávně připojeny k Sulíkovu v roce 1957. Reorganizace státní správy v roce 1960 měnila okresy i jejich hranice. Obě sídla jsou zařazena do okresu Blansko a po reorganizaci státní správy v roce 2002, kdy jsou zrušeny okresní úřady, jsou funkce okresu vykonávány pověřeným úřadem Boskovice.

 

Novinky

Výběrové řízení na provozovatele pohostinství

03.07.2015 08:09
Zde můžete psát... Výběrové řízení na provozovatele pohostinství Křetínka v Křetíně Obec Křetín vyhlašuje výběrové řízení na provozovatele pohostinství Křetínka. Uchazeč doručí závaznou nabídku do 22.7.2015 do 18.00 na OÚ Křetín. Možnost zahájení nájmu již od srpna 2015. Veškeré další informace k...

Crhovská pouť pozvánka

16.06.2015 10:52
DĚTSKÁ-show-2015.doc (72704)

Svátky řemesel a krásy ušlechtilých koní-pozvánka

01.06.2015 07:21
www.youtube.com/watch?v=mHBEG1zPPro&feature=youtu.be Svátky řemesel a krásy ušlechtilých koní. Upoutávka na 8. ročník, který proběhne v areálu Panské zahrady v Kunštátě ve dnech 13-14.června 2015.

DĚTSKÁ ORDINACE KUNŠTÁT - Dovolená

29.05.2015 09:27
DĚTSKÁ ORDINACE KUNŠTÁT Františka Halase 427   MUDr. Petr Lukeš ml.     Z DŮVODU DOVOLENÉ NEBUDE ORDINOVAT OD 8.6.2015 do 12.6.2015   V ordinaci v době dovolené zastupuje:     Pondělí 8.6.2015:   7:30-11:00  MUDr.Marie...

Plánovaná uzavírka silnic od 01.06.-31.10.2015

24.05.2015 08:20
   Uzavírka silnic.pdf (2588071) více informací viz.soubor ke stažení

Sběr velkoobjemového odpadu

21.05.2015 17:20
29.05.2015 Sulíkov 05.06.2015 Vřesice Do tohoto odpadu patří vše co se nevejde do popelnic. NEPATŘÍ tam železo, stavební suť, elektrospotřebiče, nebezpečný odpad, pneumatiky, bioodpad a ani drobný komunální odpad.

Čarodějnice video

07.05.2015 06:05
Video
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>