Vítejte na našem webu

Nejstarší historická zpráva o obci Sulíkov je z roku 1374, kdy obec je připojena ke Kunštátskému panství, ke kterému v této době patřily vesnice Rudka, Petrov, Makov, Rozsíčka, Ústup a podíly na Zbraslavi, Touboři, Sychotíně a Rozseči. S existencí Kunštátského panství je Sulíkov vzpomínán i nadále, kdy je celé panství darováno majitelem Heraltem z Kunštátu manželce Jitce a nakonec děděno v roce 1406 syny Jiřím a Heraltem. Název Sulíkov je odvozen po zakladateli osady Sulislavovi. Jména Sulek, Sulik, Sulco se nacházejí v "půhonných knihách a deskách zemských". Jiný pramen uvádí odvození jména od původního názvu osady Sulkův dvůr. Roku 1866 je zbořen na návrší "Povětrňák" velký povětrný mlýn, ve kterém se mlelo obilí a řezaly se klády.

První zmínky o osadě Vřesice (dříve Břesice či Březice) jsou ze XVI.stol.(1521), kdy osada náležela pánům z Lomnice a byla součástí Letovského panství. Svůj název má zřejmě od vřesu. Zástavba je volná V roce 1524 je osada prodána Janem a Jiřím z Lomnice panu Krištofovi z Boskovic na Třebové a ten ji roku 1531 odstupuje Pavlovi z Vojenic a tím Vřesice přecházejí ke Křetínskému panství. U rodu Vojenických zůstává osada až do roku 1618, kdy veškerý majetek přechází do správy Fridricha Kaltenhofa z Malejova za účast v povstání proti Ferdinandu II. Po smrti Fridricha Kaltenhofa je jeho majetek vydražen a následně r. 1623 prodán Šimonovi Kratzerovi ze Schônsberka jenž byl radou a přísedícím Zemského soudu. V roce 1629 je majetek prodán Otovi Melandrovi ze Schwarzenthalu a jeho manželce Sabině. K majetku tehdy náležela i obec Vranová, Křetín, Veselka, Dolní, Horní i Prostřední Poříčí, Bohuňov, Studlov a Bradleny. Vřesice i nadále patří ke Křetínskému panství, které několikrát mění majitele. Roku 1656 je to Maria Alžběta Egrtová (šlechtična z Grúnberkova), dále říšský rada Jan Walderode z Eckhausu. Rod Walderodů je brzy povýšen na rod hraběcí a drží Křetínské panství až do začátků našeho století. Břesice patří k farní osadě do Křetína. U Břesic se dolovala železná ruda /hnědel/. K osadě patří bývalý hostinec "Hukovna", kde byla i hrnčířská dílna.

Do roku 1867 tvoří Sulíkov jednu katastrální obec s Petrovem a Rozsíčkou. V roce 1923 je Sulíkov farností, patří k soudnímu okresu Kunštát, politické správě Boskovice, župě Brno, země Moravská. V roce 1948 byl vydán zákon o krajském zřízení a od 1.2.1949 byly zrušeny „země“ a zřízeny kraje a následně se vymezily obvody krajů a okresů. Vřesice jsou do roku 1956 součástí obce Křetín a jsou samosprávně připojeny k Sulíkovu v roce 1957. Reorganizace státní správy v roce 1960 měnila okresy i jejich hranice. Obě sídla jsou zařazena do okresu Blansko a po reorganizaci státní správy v roce 2002, kdy jsou zrušeny okresní úřady, jsou funkce okresu vykonávány pověřeným úřadem Boskovice.

 

Novinky

Vystoupení žáků k SVÁTKU MAMINEK

22.04.2015 19:13
Svátek matek 15 2.doc (249344)

Zápis MŠ Křetín

20.04.2015 20:30
zápis MŠ 15.doc (30720)

Prodej kuřic

08.04.2015 17:30
  V pátek 17. dubna 2015 v 11.10 hodinu obecního úřadu se uskuteční prodej nosných kuřic ve stáří 17 týdnů, cena 145,- Kč/ l kus barva červená a černá Prodávat bude  Svoboda, Lučice-drůbežárna Mírovka (bývalá SVONA)

Nabídka briket

04.04.2015 08:42
Firma Flamex Stavebniny 2000 Svitávka,která je součástí největší prodejní sítě ekonomických paliv Biomac  v České republice, nabízí velké jarní slevy na celý sortiment dřevěných briket a pelet.Například nyní můžete nakoupit dřevěné brikety RUF na topení již za pouhých 35,-Kč za 10 kg. Díky...

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

23.03.2015 07:00
Pozvánka na zasedání 1.4.2015.docx (32766)

Prodej chovných kuřic 25.3.15

22.03.2015 08:28
chovné kuřice.docx (56726)

Splatnost poplatků v roce 2015

22.03.2015 08:08
Připomínáme občanům, že splatnost poplatků za komunální odpad a psa je do konce měsíce března. Poplatky jsou  o proti minulému roku beze změn. Tedy poplatek za komunální odpad 450,-Kč, za psa 50,-Kč, za každého dalšího 75,-Kč. Dále se  z důvodu obnovení psích známek  účtuje...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>