Vítejte na našem webu

Nejstarší historická zpráva o obci Sulíkov je z roku 1374, kdy obec je připojena ke Kunštátskému panství, ke kterému v této době patřily vesnice Rudka, Petrov, Makov, Rozsíčka, Ústup a podíly na Zbraslavi, Touboři, Sychotíně a Rozseči. S existencí Kunštátského panství je Sulíkov vzpomínán i nadále, kdy je celé panství darováno majitelem Heraltem z Kunštátu manželce Jitce a nakonec děděno v roce 1406 syny Jiřím a Heraltem. Název Sulíkov je odvozen po zakladateli osady Sulislavovi. Jména Sulek, Sulik, Sulco se nacházejí v "půhonných knihách a deskách zemských". Jiný pramen uvádí odvození jména od původního názvu osady Sulkův dvůr. Roku 1866 je zbořen na návrší "Povětrňák" velký povětrný mlýn, ve kterém se mlelo obilí a řezaly se klády.

První zmínky o osadě Vřesice (dříve Břesice či Březice) jsou ze XVI.stol.(1521), kdy osada náležela pánům z Lomnice a byla součástí Letovského panství. Svůj název má zřejmě od vřesu. Zástavba je volná V roce 1524 je osada prodána Janem a Jiřím z Lomnice panu Krištofovi z Boskovic na Třebové a ten ji roku 1531 odstupuje Pavlovi z Vojenic a tím Vřesice přecházejí ke Křetínskému panství. U rodu Vojenických zůstává osada až do roku 1618, kdy veškerý majetek přechází do správy Fridricha Kaltenhofa z Malejova za účast v povstání proti Ferdinandu II. Po smrti Fridricha Kaltenhofa je jeho majetek vydražen a následně r. 1623 prodán Šimonovi Kratzerovi ze Schônsberka jenž byl radou a přísedícím Zemského soudu. V roce 1629 je majetek prodán Otovi Melandrovi ze Schwarzenthalu a jeho manželce Sabině. K majetku tehdy náležela i obec Vranová, Křetín, Veselka, Dolní, Horní i Prostřední Poříčí, Bohuňov, Studlov a Bradleny. Vřesice i nadále patří ke Křetínskému panství, které několikrát mění majitele. Roku 1656 je to Maria Alžběta Egrtová (šlechtična z Grúnberkova), dále říšský rada Jan Walderode z Eckhausu. Rod Walderodů je brzy povýšen na rod hraběcí a drží Křetínské panství až do začátků našeho století. Břesice patří k farní osadě do Křetína. U Břesic se dolovala železná ruda /hnědel/. K osadě patří bývalý hostinec "Hukovna", kde byla i hrnčířská dílna.

Do roku 1867 tvoří Sulíkov jednu katastrální obec s Petrovem a Rozsíčkou. V roce 1923 je Sulíkov farností, patří k soudnímu okresu Kunštát, politické správě Boskovice, župě Brno, země Moravská. V roce 1948 byl vydán zákon o krajském zřízení a od 1.2.1949 byly zrušeny „země“ a zřízeny kraje a následně se vymezily obvody krajů a okresů. Vřesice jsou do roku 1956 součástí obce Křetín a jsou samosprávně připojeny k Sulíkovu v roce 1957. Reorganizace státní správy v roce 1960 měnila okresy i jejich hranice. Obě sídla jsou zařazena do okresu Blansko a po reorganizaci státní správy v roce 2002, kdy jsou zrušeny okresní úřady, jsou funkce okresu vykonávány pověřeným úřadem Boskovice.

 

Novinky

Nabídka práce

20.11.2015 17:55
Společnost Lepší práce nabízí hlavní pracovní poměr na dlouhodobou spolupráci do Sebranic na pozici operátor výroby. Náplní práce je kompletace plastových částí pro automobilový průmysl. Práce je vhodná pro muže i ženy, 100% zaškolení na pracovišti. Mzda je 14.000 – 17.000 Kč/čistého za měsíc a...

Masarykova střední škola Letovice

19.11.2015 09:08
Masarykova střední škola Letovice srdečně zve všechny zájemce o studium, bývalé absolventy i širokou veřejnost na Den otevřených dveří, který se koná v sobotu 21. listopadu od 9 do 13 hodin. Otevřeny budou všechny dílny i učebny školy s aktivitami, které mohou odkrýt vaše skryté vlohy. Těší se na...

Sběrný dvůr Letovice

18.11.2015 08:46
Vážení spoluobčané, z důvodu administrativní chyby(která není na naší straně) je aktuálně provoz sběrného dvora v Letovicích pro naše občany pozastaven. Po dořešení vzniklé situace budete obratem informováni. Děkujeme za pochopení.  

Program rozvoje obce Sulíkov

16.11.2015 08:24
Program analyzuje současnou situaci a potřeby obce a následně vyvozuje vizi pro Sulíkov do dalšího období. www.sulikov.cz/obecni-urad/rozvojovy-plan/  

Prodej brambor

23.10.2015 07:30
Společnost VSP Group,a.s. Olešnice   OZNAMUJE  PRODEJ  :                    TŘÍDĚNÝCH    KONZUMNÍCH  BRAMBOR pytlovaných po 25 kg   Cena : 8,- Kč včetně DPH za 1...

Oprava silnice v obci

10.10.2015 08:25
Termín akce je od 16.11.2015 – 30.11.2015 DIO_Sulikov.pdf (1841692)

Prodej kaprů

08.10.2015 06:49
JIŽ TEĎ KAPR NA VÁŠ VÁNOČNÍ STŮL-2.docx (49824)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>