Vítejte na našem webu

Nejstarší historická zpráva o obci Sulíkov je z roku 1374, kdy obec je připojena ke Kunštátskému panství, ke kterému v této době patřily vesnice Rudka, Petrov, Makov, Rozsíčka, Ústup a podíly na Zbraslavi, Touboři, Sychotíně a Rozseči. S existencí Kunštátského panství je Sulíkov vzpomínán i nadále, kdy je celé panství darováno majitelem Heraltem z Kunštátu manželce Jitce a nakonec děděno v roce 1406 syny Jiřím a Heraltem. Název Sulíkov je odvozen po zakladateli osady Sulislavovi. Jména Sulek, Sulik, Sulco se nacházejí v "půhonných knihách a deskách zemských". Jiný pramen uvádí odvození jména od původního názvu osady Sulkův dvůr. Roku 1866 je zbořen na návrší "Povětrňák" velký povětrný mlýn, ve kterém se mlelo obilí a řezaly se klády.

První zmínky o osadě Vřesice (dříve Břesice či Březice) jsou ze XVI.stol.(1521), kdy osada náležela pánům z Lomnice a byla součástí Letovského panství. Svůj název má zřejmě od vřesu. Zástavba je volná V roce 1524 je osada prodána Janem a Jiřím z Lomnice panu Krištofovi z Boskovic na Třebové a ten ji roku 1531 odstupuje Pavlovi z Vojenic a tím Vřesice přecházejí ke Křetínskému panství. U rodu Vojenických zůstává osada až do roku 1618, kdy veškerý majetek přechází do správy Fridricha Kaltenhofa z Malejova za účast v povstání proti Ferdinandu II. Po smrti Fridricha Kaltenhofa je jeho majetek vydražen a následně r. 1623 prodán Šimonovi Kratzerovi ze Schônsberka jenž byl radou a přísedícím Zemského soudu. V roce 1629 je majetek prodán Otovi Melandrovi ze Schwarzenthalu a jeho manželce Sabině. K majetku tehdy náležela i obec Vranová, Křetín, Veselka, Dolní, Horní i Prostřední Poříčí, Bohuňov, Studlov a Bradleny. Vřesice i nadále patří ke Křetínskému panství, které několikrát mění majitele. Roku 1656 je to Maria Alžběta Egrtová (šlechtična z Grúnberkova), dále říšský rada Jan Walderode z Eckhausu. Rod Walderodů je brzy povýšen na rod hraběcí a drží Křetínské panství až do začátků našeho století. Břesice patří k farní osadě do Křetína. U Břesic se dolovala železná ruda /hnědel/. K osadě patří bývalý hostinec "Hukovna", kde byla i hrnčířská dílna.

Do roku 1867 tvoří Sulíkov jednu katastrální obec s Petrovem a Rozsíčkou. V roce 1923 je Sulíkov farností, patří k soudnímu okresu Kunštát, politické správě Boskovice, župě Brno, země Moravská. V roce 1948 byl vydán zákon o krajském zřízení a od 1.2.1949 byly zrušeny „země“ a zřízeny kraje a následně se vymezily obvody krajů a okresů. Vřesice jsou do roku 1956 součástí obce Křetín a jsou samosprávně připojeny k Sulíkovu v roce 1957. Reorganizace státní správy v roce 1960 měnila okresy i jejich hranice. Obě sídla jsou zařazena do okresu Blansko a po reorganizaci státní správy v roce 2002, kdy jsou zrušeny okresní úřady, jsou funkce okresu vykonávány pověřeným úřadem Boskovice.

 

Novinky

Anketa bioodpad

17.02.2015 12:05
Anketa: Podle nového zákona o třídění odpadu musí obce zajistit místa ukládání bioodpadu (posečená tráva, listí, větve, zbytky z kuchyně). Je několik možností: 1.) Do každé domácnosti zajistíme ,,popelnici" na bioodpad a jednou za 14 dní by Technické služby vyvážely = výrazný nárust poplatku za...

Půjčovna kompenzačních pomůcek

16.02.2015 20:04
Leták - půjčovna.docx (123638)

Pozvánka na zasedání ZO 25.02.2015

16.02.2015 16:44
Pozvanka_na_zasedani_16.2.2015.doc (49152)

Pozvánka na zasedání

26.01.2015 08:19
pozvánka na zasedání 4.2.2015.docx (64741)

Lázně Boskovice volný vstup

19.01.2015 14:10
Pro naše občany je zajištěn volný vstup do lázní 24.1.2015 od 10-11 hod.

Sběrný dvůr Letovice

15.01.2015 17:31
Technické služby Letovice oznamují zahájení provozu nového sběrného dvora odpadů města Letovice na „Červeném vrchu“ - směr Novičí a Chlum. Provozní doba: pondělí a středa 8,00 – 17,00 hodin úterý, čtvrtek a pátek 8,00 – 14,00 hodin sobota 8,00 - 12,00 hodin polední přestávka 12,00 – 13,00...

Nabídka práce

14.01.2015 13:59
Firma Daretex hledá švadlenu, v případě zájmu o tuto práci kontaktujte p.Urbanovou .       DARETEX   Rozsíčka 66   67974 Rozsíčka   Tel.: 723 604 386   Email: daretex@centrum.cz   E-shop: www.daretex.cz  
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>